Yşyk çyrasy

 • CCFL standart we adaty ululykda arka yşyk görkezýär

  CCFL standart we adaty ululykda arka yşyk görkezýär

  Biz ýokary hilli elektron önüm öndürijisidiris, tehnologiki innowasiýalara, prosesi optimizirlemäge we içerki önümçilik prosesini berk dolandyrmaga üns berýäris.Öňdebaryjy yşyklandyryş prosesi we önümçilik liniýasy bar, artykmaç bahalary we ökde yşyklandyryjy önümleri berip bileris.Greenaşyl önümçilik we durnukly ösüş hemişe berjaý edýän maksadymyzdyr.

  CCFL arka yşyk modulynyň ýokary ýagtylygy bar, şonuň üçin uly ak we ak negatiw faza, gök re negativeim negatiw faza we reňkli suwuk kristal displeý enjamlary ony esasan ulanýarlar, iş temperaturasy 0 bilen 60 dereje.

  Zerur bolsa, jikme-jiklikler üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, satuw işgärlerimiz size iň kanagatlanarly hyzmat bererler.

 • EL adaty we adaty ululykda yşyk çyrasyny görkezýär

  EL adaty we adaty ululykda yşyk çyrasyny görkezýär

  Biz ýokary hilli elektron önüm öndürijisidiris, tehnologiki innowasiýalara, prosesi optimizirlemäge we içerki önümçilik prosesini berk dolandyrmaga üns berýäris.Öňdebaryjy yşyklandyryş prosesi we önümçilik liniýasy bar, artykmaç bahalary we ökde yşyklandyryjy önümleri berip bileris.Greenaşyl önümçilik we durnukly ösüş hemişe berjaý edýän maksadymyzdyr.

  EL (elektroluminesent) yşyk çyralary inçe we ýeňil, birmeňzeş ýagtylyk we az energiýa sarp edýär.Dürli ululykda we reňkde ýöriteleşdirilen EL yşyk çyra önümlerini berip bileris.

  Dürli ululykda we reňkde ýöriteleşdirilen EL yşyk çyra önümlerini hödürläp bileris.

  Zerur bolsa, jikme-jiklikler üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, satuw işgärlerimiz size iň kanagatlanarly hyzmat bererler.

 • Yşyk-diodly yşyk çyrasy adaty we adaty ululykda

  Yşyk-diodly yşyk çyrasy adaty we adaty ululykda

  Biz ýokary hilli elektron önüm öndürijisidiris, tehnologiki innowasiýalara, prosesi optimizirlemäge we içerki önümçilik prosesini berk dolandyrmaga üns berýäris.Öňdebaryjy yşyklandyryş prosesi we önümçilik liniýasy bar, artykmaç bahalary we ökde yşyklandyryjy önümleri berip bileris.Greenaşyl önümçilik we durnukly ösüş hemişe berjaý edýän maksadymyzdyr.

  Bizde doly LED yşyk çyrasy önümçilik liniýasy bar, müşderilere LED yşyk çyrasy we aşaky LED yşyk çyra önümleri bilen üpjün edip bileris.LED yşyk çyrasy gowy ýagtylygyň we birmeňzeşligiň artykmaçlyklaryna eýedir.

  Müşderilere ýöriteleşdirilen ululykdaky we gurluşly LED yşyk çyra önümleri bilen üpjün edip bileris.
  Zerur bolsa, jikme-jiklikler üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, satuw işgärlerimiz size iň kanagatlanarly hyzmat bererler.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.