CCFL Yşyk

  • CCFL standart we adaty ululykda arka yşyk görkezýär

    CCFL standart we adaty ululykda arka yşyk görkezýär

    Biz ýokary hilli elektron önüm öndürijisidiris, tehnologiki innowasiýalara, prosesi optimizirlemäge we içerki önümçilik prosesini berk dolandyrmaga üns berýäris.Öňdebaryjy yşyklandyryş prosesi we önümçilik liniýasy bar, artykmaç bahalary we ökde yşyklandyryjy önümleri berip bileris.Greenaşyl önümçilik we durnukly ösüş hemişe berjaý edýän maksadymyzdyr.

    CCFL arka yşyk modulynyň ýokary ýagtylygy bar, şonuň üçin uly ak we ak negatiw faza, gök re negativeim negatiw faza we reňkli suwuk kristal displeý enjamlary ony esasan ulanýarlar, iş temperaturasy 0 bilen 60 dereje.

    Zerur bolsa, jikme-jiklikler üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, satuw işgärlerimiz size iň kanagatlanarly hyzmat bererler.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.