Nyşan LCD moduly

 • Nyşan LCD moduly - 2002 / COB / STN çal

  Nyşan LCD moduly - 2002 / COB / STN çal

  • ▶ 1. kursor bilen 5 × 7 nokat
  • ▶ 2. 20 nyşan * 4 setir görkezilýär
  • ▶ 3. 6800 8 bitli MPU interfeýsleri
  • ▶ 4. Sürüji usuly: 1/32 wezipe, 1 / 6bias, VDD5.0V VLCD4.5V
  • ▶ 5. Ekranyň görnüşi: STN çal / Pozitiw / Transflektiw / 6: 00 Görkeziş burçy
  • ▶ 6. Işleýiş synagy: -20 ° C ~ 70 ° C / Saklaýyş wagty: -30 ° C ~ 80 ° C.
  • ▶ 7. Yşyk çyranyň görnüşi: Array / Ak
  • ▶ 8. Gurlan gözegçilik ediji (ST7066U ýa-da şoňa meňzeş)
  • ▶ 9. Ekranyň tertibi we yşyk yşyk üýtgemeleri
  • ▶ 10. ROHS laýyk
 • Nyşan LCD moduly - 1602 / COB / STN çal

  Nyşan LCD moduly - 1602 / COB / STN çal

  • ▶ 1. kursor bilen 5 × 7 nokat
  • ▶ 2. 16 nyşan * 2 setir görkezilýär
  • ▶ 3. 4 bitli ýa-da 8 bitli MPU interfeýsleri
  • ▶ 4. Sürüji usuly: 1/16 wezipe, 1 / 4bias, VDD 3.3V, VLCD 3.3V
  • ▶ 5. Ekranyň görnüşi: STN-çal / Pozitiw / Transflektiw / 6: 00 Görkeziş burçy
  • ▶ 6. Işleýiş synagy: -20 ℃ ~ 70 ℃ / Saklaýyş wagty: -30 ℃ ~ 80 ℃
  • ▶ 7. Yşyk çyranyň görnüşi: LED gyrasy / ak
  • ▶ 8. Gurlan gözegçilik ediji (SPLC780D ýa-da şoňa meňzeş)
  • ▶ 9. Ekranyň tertibi we yşyk yşyk üýtgemeleri
  • ▶ 10. ROHS laýyk
 • Adaty model nyşan LCD displeý modul önüm katalogy

  Adaty model nyşan LCD displeý modul önüm katalogy

  LINFLOR, müşderileriň amaly üçin köp sanly LCD modullary hödürleýär.LCD nyşan görkezişlerimiz 8 × 2, 12 × 2, 16 × 1, 16 × 2, 16 × 4, 20 × 2, 20 × 4, 24 × 2 bilen 40 × 4 formatda 5 × 8 nokat matrisa bilen elýeterlidir nyşanlary.LCD panel tehnologiýalaryna TN, STN, FSTN görnüşleri, şeýle hem polýarizator polo positiveitel re andim we negatiw re optionsim görnüşleri girýär.

   

  Müşderi programmalarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bu nyşan LCD displeýleri sagat 6: 00, 12: 00, 3: 00 we 9: 00-da görmek burçlary bilen elýeterlidir.

   

  LINFLOR nyşan şriftleriniň dürli IC opsiýalaryny hödürleýär. Bu LCD nyşan moduly giriş we garawul enjamlary, telegramma, lukmançylyk enjamy, awtoulag we öý sesleri, ak önümler, oýun maşynlary, oýunjaklar we ş.m. önümçilik we sarp edijileriň goşundylarynda ulanylyp bilner.

   

  Önümiň ululygyna ýa-da önüm islegine laýyk gelýän alternatiw önüm sanawyny tapmasaňyz, ekranyň ululygyny we zynjyr tagtalarynyň in engineeringenerçilik dizaýnyny we ş.m. öz içine alýan önümiň ösüşini üpjün etmegi goldaýarys, diňe özleşdirilen önümimizi doldurmalysyňyz maglumat ýygnamak interfeýsi degişli maglumatlar, önümlerden kanagatlanmak üçin size dizaýn edip bileris.
  Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.