Grafiki LCD modul

 • Grafiki LCD modul - 12864 / COB / STN Gök negatiw

  Grafiki LCD modul - 12864 / COB / STN Gök negatiw

  • ▶ 1. 128 * 64 nokat matrisa grafikasy
  • ▶ 2. Drvier: NT7108C 8bitMPU
  • ▶ 3. 6800 görnüşli interfeýsler
  • ▶ 4. Sürüji usuly: 1/64 wezipe, 1 / 9bias, VDD5.0VVLCD8.7V
  • ▶ 5. Ekranyň görnüşi: STN-gök / negatiw / geçiriji / 6: 00VisualAngle
  • ▶ 6. Işleýiş synagy: -20 ° C ~ 70 ° C / Saklaýyş wagty: -30 ° C ~ 80 ° C.
  • ▶ 7. Yşyk çyranyň görnüşi: Gyrasy / Ak / Vled5.0V / 30mA
  • ▶ 8. Gurlan gözegçilik ediji (AiP31108U)
  • ▶ 9. Ekranyň tertibi we yşyk yşyk üýtgemeleri
  • ▶ 10. ROHS laýyk
 • Standart model grafiki LCD displeý modul önümleriniň katalogy

  Standart model grafiki LCD displeý modul önümleriniň katalogy

  LINFLOR professional häsiýet we grafiki LCD öndüriji.LINFLOR-yň grafiki LCD displeýleri (suwuk kristal displeý) 128 × 32, 128 × 64, 128 × 128, 160 × 100, 192 × 140,240 × 128 we ş.m. grafiki çözgüdiň nokat matrisa görnüşinde elýeterlidir LINFLOR Grafiki LCD modullary şöhlelendiriji, geçiriji ýa-da geçiriji görnüşlerde polýarizatoryň dürli görnüşlerini goşmak bilen.LED yşyklandyryjylarymyz sary / ýaşyl, ak, gök, gyzyl, amber we RGB ýaly dürli reňklerde bar.Dürli arka yşyk we LCD görnüşli kombinasiýalary bolan LCD grafiki displeýleriň giň topary bar.LINFLOR-yň grafiki LCD gurallary we önümçilik enjamlary, şeýle hem elektrik öý enjamlary, ak önümler, POS ulgamy, öý goşundylary, senagat gurallary, awtomatlaşdyryş, ses / wizual görkeziş ulgamlary we lukmançylyk enjamlarynda ulanylyp bilner.Önümiň ululygyna ýa-da önüm islegine laýyk gelýän alternatiw önüm sanawyny tapmasaňyz, ekranyň ululygyny we zynjyr tagtalarynyň in engineeringenerçilik dizaýnyny we ş.m. öz içine alýan önümiň ösüşini üpjün etmegi goldaýarys, diňe özleşdirilen önümimizi doldurmalysyňyz maglumat ýygnamak interfeýsi degişli maglumatlar, önümlerden kanagatlanmak üçin size dizaýn edip bileris.Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.