Adaty model nyşan LCD displeý modul önüm katalogy

LINFLOR, müşderileriň amaly üçin köp sanly LCD modullary hödürleýär.LCD nyşan görkezişlerimiz 8 × 2, 12 × 2, 16 × 1, 16 × 2, 16 × 4, 20 × 2, 20 × 4, 24 × 2 bilen 40 × 4 formatda 5 × 8 nokat matrisa bilen elýeterlidir nyşanlary.LCD panel tehnologiýalaryna TN, STN, FSTN görnüşleri, şeýle hem polýarizator polo positiveitel re andim we negatiw re optionsim görnüşleri girýär.

 

Müşderi programmalarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bu nyşan LCD displeýleri sagat 6: 00, 12: 00, 3: 00 we 9: 00-da görmek burçlary bilen elýeterlidir.

 

LINFLOR nyşan şriftleriniň dürli IC opsiýalaryny hödürleýär. Bu LCD nyşan moduly giriş we garawul enjamlary, telegramma, lukmançylyk enjamy, awtoulag we öý sesleri, ak önümler, oýun maşynlary, oýunjaklar we ş.m. önümçilik we sarp edijileriň goşundylarynda ulanylyp bilner.

 

Önümiň ululygyna ýa-da önüm islegine laýyk gelýän alternatiw önüm sanawyny tapmasaňyz, ekranyň ululygyny we zynjyr tagtalarynyň in engineeringenerçilik dizaýnyny we ş.m. öz içine alýan önümiň ösüşini üpjün etmegi goldaýarys, diňe özleşdirilen önümimizi doldurmalysyňyz maglumat ýygnamak interfeýsi degişli maglumatlar, önümlerden kanagatlanmak üçin size dizaýn edip bileris.
Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň jikme-jiklikleri

1
2
3

Katalog

Görkeziş formaty Gurluşy Model belgisi Ölçeg
(Mm)
Meýdany görmek
(Mm)
Nokatlaryň ululygy
(Mm)
Nyşanlaryň ululygy
(Mm)
12x1 COG MC1-001201-001 69.0 x16.0 63.0 x9.24 0.70 x0.80 3.70 x6,75
14x1 COG MC1-001401-001 72.5 x16.0 67.0 x9.24 0.70 x0.80 3.70 x6,75
16x2 COG MC1-001602-001 49,7 x25.3 45,7 x14.3 0.41 x0.55 2.21 x4.68
16x2 COG MC1-001602-002 41,6 x21.1 37.6 x12.8 0.34 x0.49 1.82 x4.13
16x2 COG MC1-001602-003 41.4 x24.3 37.6 x12.8 0.34 x0.49 1.82 x4.13
16x2 COG MC1-001602-004 56,8 x26.2 45,7 x14.3 0.41 x0.55 2.21 x4.68
16x2 COG MC1-001602-005 65.0 x27.7 61.0 x15.7 0.50 x0.55 2.95 x5.15
16x2 COG MC1-001602-006 74.5 x27.7 61.0 x15.7 0.55 x0.60 2.95 x5.15
20x2 COG MC1-002002-001 74.5 x25.0 61.0 x15.1 0.45 x0.65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-002 75,7 x37.6 61.0 x15.1 0.45 x0.65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-003 71.2 x25.8 61.0 x15.1 0.45 x0.65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-004 75,7 x 37.6 61.0 x15.1 0,45 x 0.65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-005 97.5 x33.0 87.5 x20.5 0.70 x1.01 3.74 x8.50
8x1 COB MC2-000801-001 53.0 x 24.2 35.0 x12.6 0.6 x0.8 3.4 x7.1
8x1 COB MC2-000801-002 69.0 x27.0 45.0 x13.5 0.8 x0.92 4.2 x7.71
8x1 COB MC2-000801-003 84.0 x44.0 64.5 x16.4 1.3 x1.3 6.5 x10.8
8x1 COB MC2-000801-004 60,7 x33.85 51.2 x14.7 0.94 x0.84 5.02 x7.28
8x2 COB MC2-000802-001 40.0 x30.0 30.4 x13.9 0.55 x0.55 2.95 x4,75
8x2 COB MC2-000802-002 58.0 x32.0 38.0 x16.0 0.56 x0.66 2.96 x5.56
8x2 COB MC2-000802-003 44.5 x23.5 30.4 x13.9 0.55 x0.55 2.95 x4,75
8x2 COB MC2-000802-004 54.0 x39.0 38.0 x16.0 0.56 x0.66 2.96 x5.56
12x1 COB MC2-001201-001 69.0 x27.0 45.2 x13.8 0.50 x0,75 2.70 x6.35
12x2 COB MC2-001202-001 55.0 x35.0 45.0 x20.0 0.56 x0.94 2.90 x7.80
14x4 COB MC2-001404-001 90.0 x68.1 78.5 x42.5 0.92 x1.10 4.84 x9.22
15x2 COB MC2-001502-001 55.0 x38.0 49.0 x22.0 0.44 x0.58 2.48 x5.13
16x1 COB MC2-001601-001 80 .0 x36.0 64.5 x13.8 0.55 x0,75 3.07 x6.56
16x1 COB MC2-001601-002 122.0 x33.0 99.0 x13.0 0.92 x1.1 4.84 x9.22
16x1 COB MC2-001601-003 80.0 x36.0 64.5 x14.0 0.55 x0,75 3.07 x6.56
16x1 COB MC2-001601-004 122.0 x33.0 99.0 x13.0 0.92 x1.1 4.84 x8.06
16x1 COB MC2-001601-005 151.0 x40.0 120.0 x23.0 1.152 x1.765 6.00 x14.54
16x1 COB MC2-001601-006 82.423 x25.4 57.0 x8.0 0.52 x0,75 2.80 x6.35
16x1 COB MC2-001601-007 85.0 x28.0 64.5 x16.4 0.55 x0,75 3.07 x6.56
16x2 COB MC2-001602-001 80.0 x36.0 64.5 x13.8 0.50 x0.55 2.95 x4.35
16x2 COB MC2-001602-002 84.0 x44.0 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00x5.23
16x2 COB MC2-001602-003 66,7 x23.3 61,7 x15.6 0.55 x0.65 2.95 x5.55
16x2 COB MC2-001602-004 85.0 x36.0 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-005 65.5 x36.7 54 .0 x14.4 0.47 x0.63 2.55 x4.99
16x2 COB MC2-001602-006 80.0 x36.0 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-007 80.0 x36.0 64.5 x13.8 0.50 x0.55 2.95 x4.35
16x2 COB MC2-001602-008 85.0 x29.5 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-009 59.0 x29.3 53.0 x16.0 0.45 x0.54 2.45 x4.67
16x2 COB MC2-001602-010 122.0 x44.0 99.0 x24.0 1.00 x1.15 5.20 x9.55
16x2 COB MC2-001602-011 85.0 x32.6 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-012 80.0 x36.0 64.5 x13.8 0.50 x0.55 2.95 x4.35
16x20 COB MC2-001620-013 53.0 x20.0 36.0 x10.0 0.33 x0.36 1.85 x3.23
16x20 COB MC2-001620-001 65.0 x28.0 59.0 x15.7 0.55 x0.60 2.95 x5.15
16x20 COB MC2-001620-002 107,25 x46.15 94.1 x33.0 1.10 x1.40 6.50 x12.95
16x20 COB MC2-001620-003 100.0 x24.5 64.5 x14.5 0.55 x0.50 2.95 x4.35
16x20 COB MC2-001620-004 73.0 x41.8 66.4 x25.4 0.65 x0.85 3.57 x7.36
16x21 COB MC2-001621-005 74.5 x30.7 61.0 x15.7 0.55 x0.60 2.95 x5.15
16x21 COB MC2-001621-006 80.0 x36.0 61.0 x15.8 0.55 x0.65 2.95 x5.55
16x21 COB MC2-001621-007 80.0 x31.0 64.0 x13.8 0.55 x0.50 2.95 x4.35
16x21 COB MC2-001621-008 97.0 x52.0 64.5 x26.8 0.55 x0.85 3.15 x7.50
16x4 COB MC2-001604-001 87.0 x60.0 61.8 x25.2 0.55 x0.55 2.95 x4,75
16x4 COB MC2-001604-002 87.0 x60.0 61.8 x25.2 0.55 x0.55 2.95 x4,75
20x1 COB MC2-002001-001 182.0 x33.5 152.5 x16.5 1.30 x1.30 6.70 x9.40
20x2 COB MC2-002002-001 146.0 x43.0 122.0 x23.0 0.92 x1.10 4.84 x9.22
20x2 COB MC2-002002-002 180.0 x40.0 149.0 x23.0 1.12 x1.12 6.00 x9.66
20x2 COB MC2-002002-003 113.5 x39.0 83.0 x18.6 0.60 x0.65 3.20 x5.55
20x2 COB MC2-002002-004 116.0 x37.0 83.0 x18.6 0.60 x0.65 3.20 x5.55
20x2 COB MC2-002002-005 111.1 x34.0 83.0 x18.6 0.60 x0.65 3.20 x5.55
20x2 COB MC2-002002-006 65.0 x20.0 48.0 x10.0 0.33 x0.36 1.85 x3.23
20x2 COB MC2-002002-007 80.0 x36.0 64.5 x16.4 0.46 x0.53 2.492 x4.618
20x2 COB MC2-002002-008 122.0 x44.0 99.0 x24.0 0.80 x1.05 4.20 x8,75
20x2 COB MC2-002002-009 182.0 x60.0 147.0 x35.2 1.10 x1.50 5.90 x12.70
20x20 COB MC2-002020-010 65.0 x20.0 48.0 x10.0 0.33 x0.36 1.85 x3.23
20x4 COB MC2-002004-001 77.0 x47.0 60.0 x22.0 0.42 x0.46 2.30 x4.03
20x4 COB MC2-002004-002 98.0 x60.0 76.0 x25.2 0.55 x0.55 2.95 x4,75
20x4 COB MC2-002004-003 96.0 x66.0 73.0 x26.3 0.532 x0.60 2.90 x5.22
20x4 COB MC2-002004-004 98.0 x60.0 76.0 x25.2 0.55 x0.55 2.95 x4,75
20x4 COB MC2-002004-005 146.0 x62.5 123.0 x42.5 0.92 x1.10 4.84 x9.22
20x4 COB MC2-002004-006 98.0 x60.0 76.0 x26.0 0.55 x0.55 2.95 x4,75
20x4 COB MC2-002004-007 79.0 x36.0 60.0 x28.0 0.43 x0.60 2.35 x5.15
20x4 COB MC2-002004-008 105.0 x60.0 76.0 x25.2 0.55 x0.55 2.95 x4,75
24x2 COB MC2-002402-001 118.0 x36.0 94.5 x18.0 0.60 x0.65 3.20 x5.55
24x2 COB MC2-002402-002 116.0 x37.0 83.0 x18.6 0.50 x0.65 2.70 x5.55
40x2 COB MC2-004002-001 182.0 x33.5 152.5 x16.5 0.6 0x0.65 3.20x5.55
40x2 COB MC2-004002-002 182.0 x33.5 154.4 x16.5 0.60 x0.65 3.20 x5.55
40x2 COB MC2-004002-003 149.4x26.8 130.8x13.2 0.454x0.487 2.670x4.596
40x4 COB MC2-004004-001 190.0 x54.0 147.0 x29.5 0.50 x0.55 2.78 x4.89

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.