LCD segment

 • Segment LCD moduly-VA / negatiw-1491P

  Segment LCD moduly-VA / negatiw-1491P

  • ▶ 1. Sürüji: Borç: 1/4, ikitaraplaýyn: 1/3, VLCD: 3.3V
  • ▶ 2. Görkeziş ugry: 6 sagat
  • ▶ 3. Ekranyň tertibi: VA / ativearamaz / Geçiriji
  • ▶ 4. Işleýiş temp: -20 ℃ ~ + 70 ℃ 5).Saklaýyş tempi: -30 ℃ ~ + 80 ℃
  • ▶ 5. Yşyk çyrasy: Ak / VLED = V3.0 / 30mA
  • ▶ 6. thehli çig mal RoHS-e laýyk gelýär

   

 • Segment LCD standart modeliň displeý moduly

  Segment LCD standart modeliň displeý moduly

  LINFLOR LCD ekrany segmentiniň adaty ösüşini üpjün edýär
  Segment LCD, ruçka segmentli LCD we segment kody LCD diýlip hem atlandyrylýar, senagatda giňden ulanylýar.
  · Segcode LCD ekrany gurmak aňsat, ygtybarly we durnukly;
  · LCD segment kody az energiýa sarp etmegiň aýratynlyklaryna eýedir
  · Ussat gözegçilik, ýönekeý işlemek we çalt jogap bermek üçin pes talaplar
  · Contrastokary kontrast, hatda güne-de LCD ekranyň mazmunyny aýdyň görkezip biler
  · Uzak hyzmat ömri, umumy segmentli LCD 5-10 ýyl işläp biler,
  · Çykdajylara gözegçilik: LCD segment kody arzan we giňden ulanylyp bilner.

  Müşderilere ekranyň ululygyny özleşdirmek we zynjyr tagtasynyň in engineeringenerçilik dizaýny ýaly özleşdirilen ösüş önümleri bilen üpjün etmegi goldaýarys, diňe önümi ýygnamak interfeýsini doldurmalysyňyz, sizi kanagatlandyrmak üçin önümleri dizaýn edip we ösdürip bileris.Şeýle hem, satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.