STN paneli

  • Standart we adaty ululykda STN displeý paneli

    Standart we adaty ululykda STN displeý paneli

    STN paneli (Super bükülen nematik), suwuk kristal molekulalarynyň öwrümli ugry 180 ~ 270 dereje.Multiokary köp pleksli sürüjilik programmasy üçin elýeterli.Kanallaryň köp bolmagy, uly maglumat kuwwaty, TN ýa-da HTN-den has giň görüş burçy.Dispersiýa sebäpli LCD ekranyň fon reňki belli bir reňk görkezer, umumy sary-ýaşyl ýa-da gök, ýagny adatça sary-ýaşyl model ýa-da gök model diýlip atlandyrylýar. Iň uly artykmaçlygy az sarp etmek, şonuň üçin gaty energiýa tygşytlamak, ýöne STN LCD ekranyň jogap wagty uzyn, iň çalt jogap wagty köplenç 200m, köplenç telefonlarda, gurallarda, metrlerde we beýleki enjamlarda ulanylýar.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.