VA Panel

  • Adaty we adaty ululykda VA displeý paneli

    Adaty we adaty ululykda VA displeý paneli

    VATN diýlip hem atlandyrylýan VA LCD, Verticcal Align Twisted Nematic üçin gysga.Bu tehnologiýa öňki TN LCD öwrümli ugrukdyryş tehnologiýasyndan tapawutlanýar, polýarizator gerek däl.Salgyt salynýan ak we ak iş tertibini üpjün edip biler, jogap tizligi gaty çalt, dinamiki şekil görkezmek üçin amatly we uly ekran ekrany kiçi durmuş enjamlarynda, ekranyň ýokary derejeli gural önümlerinde giňden ulanylýar.VA LCD ekrany ak bilen ak arasynda ýokary tapawut bar.Beýleki gara we ak sözler segment kody LCD ekrany bilen deňeşdirilende, VA LCD ekrany has goýy we has arassa fon reňkine eýe.Reňk segmentiniň kody LCD ekrany we iň gowy ekrany çap etmek effekti bar.Şol bir wagtyň özünde, VA LCD ekranyň bahasy LCD ekranyň adaty materiallaryndan has ýokary.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.